Nederland heeft een tekort aan mensen in de bouw

Het is jammer genoeg een feit dat er steeds weinig mensen werk zoeken in de bouwsector. Elk sector heeft genoeg aantal werklieden nodig om de werkdruk aan te kunnen, maar als er mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn in een bepaalde sector, kan er een tekort komen en dat w=zien we nu gebeuren in de …